Dziękujemy za zarejestrowanie drużyny!
Harmonogramy dotyczące turniejów zostaną wysłane do Państwa przez Koordynatorów najpóźniej na 5 dni przed turniejem. Informację dotyczące zbiórek będą podane na stronie organizatora www.ampgool.pl najpóźniej na 7 dni przed turniejem.
Kontakty do Koordynatorów :
– PIKNIK PATRIOTYCZNO SPORTOWY W KĄTACH WĘGIERSKICH:

Ewelina Łowicka 510 167 276

– PIKNIK PATRIOTYCZNO SPORTOWY W KOTUNIU:

– Grzegorz Kubiszewski 731 066 700