Premier Sport

05-200 Wołomin, ul. Wileńska 51 a lok. 211
NIP: 1251636144

    Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Gool Sp. z o.o. przetwarzał podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
    Zasady przetwarzania i klauzulę informacyjną o Administratorze znajdziesz tutaj.