Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami z zakresu ogólnorozwojowego z elementami piłki nożnej

W celu zapisania dziecka na bezpłatne  zajęcia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

1
2
3
4
5
I. Dane zawodnika
II. Dane opiekunów
III. Lokalizacja
IV. Grupa
V. Zestaw startowy

Wybierz rozmiar koszulki dla dziecka 

Rozmiary koszulki​​
VI. Ankieta zgłoszeniowa
Adres zamieszkania mojego dziecka jest taki sam jak mój
Czy w Akademii trenuje rodzeństwo dziecka?
Czy dziecko trenowało wcześniej w innym Klubie?
VII. Ankieta medyczna
Czy aktualnie dziecko jest w pełni zdrowe i nie ma przeciwskazań do treningu?
Czy kiedykolwiek dziecko przechodziło / chorowało na
Czy aktualnie dziecko przyjmuje jakiekolwiek leki (włączając leki wziewne)?
Potwierdzam że posiadam orzeczenie dziecka o niepełnosprawności i oświadczam, że przedstawię je do Trenera prowadzącego
Ochrona danych osobowychKlauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 1.Zgodnie z art.13ust. 1,2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kiwetnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej "RODO", informujemy, że administratorem danych osobowych w ramach programu : Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o przy ul. Wileńskiej 51 a /213,NIP 125 - 163 - 61 - 44. 2. W przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi należy je kierować na adres korespondencyjny : biuro@ampgool.pl lub pocztowy adres administratora. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie : art. 6 ust.a, art.9 ust. 1 lit. a RODO jako udzielonej zgodny; art. 6 ust.1. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA PRZEZ KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.ONiniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, które może zostać utrwalony podczas zajęć, zawodów i obozów w ramach członkostwa w Klubie Sportowym AMP GOOL ( dalej : "Klub") z siedzibą w Wołominie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270261. Oświadczam że poinformowano mnie o tym że: 1. Rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka polegać będzie na umieszczaniu zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej, to jest na stronach internetowych Klubu oraz na profilach Klubu prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, X, Instagram, YouTube itp. 2. Dla potrzeb promocji działalności sportowej prowadzonej przez Klub,wizerunek mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznych i poligraficznnego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawione z wizerunkami innych osób. Nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocji działalności sportowej prowadzonej przez Klub. 3. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty do innych celów niż powyżej wskazane, a jego rozpowszechnianie nie może naruszać dóbr osobistych dziecka. Niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder